Snimanje cevi

Snimanje cevi je metoda kojom se služimo najčešće kada je došlo do naprsline na cevi i curenja vode, ili kod zagušenja velikog intenziteta radi lociranja tačne lokacije nastalog problema. Vršimo snimanje cevi svih profila. Za snimanje cevi, dostupni smo 24h, sedam dana u nedelji…

Snimanje cevi – Odgušenje kanalizacije

Snimanje ceviSnimanje cevi je vrlo korisna savremena metoda koja je nama majstorima koji smo posebno stručni u pogledu različitih vrsta odgušenja u velikoj meri olakšala celokupan posao.

Zašto je preko potrebna oprema za snimanje cevi?

Ovakav vid savremene opreme ja važan za tačno lociranje zagušenja i uočavanje u kojoj meri je njegova složenost. Mi smo se samim tim trudili da kada se ovakava oprema pojavila na tržištu budemo odmah i vlasnici iste. Tokom poslovanja jako je važno unaprediti obučavanje ljudi koji rade na poslovima odgušenja ali ujedno još je važnije imati svu neophodnu opremu. To su preduslovi da se obavi posao kvalitetno.

Snimanje cevi nam je jedna od uobičajenih metoda kada radimo različite vrste odgušenja u velikim poslovnim objektima. Kada je reč o velikoj kvadraturi  onda je jako važno imati ovako modernu opremu kako bi se precizno utvrdio intezitet zagušenja. Uvidevši tokom dosadašnjeg poslovanja koliko je učinak majstora uslovljen dobrom opremom, bila je i više nego važna nabavka iste. Ovu opremu smo nabavili pre dosta godina i koristimo je vrlo intezivno.

Uz upotrebu posebnih kamera kojima se nadgleda status cevi i stepen zagušenja, uspevamo da svaki problem na koji naiđemo vrlo lako i rešimo. Ujedno, ovaj vid opreme nam omogućava da budemo dosta brži u samom postupku. Po vašem pozivu, naša ekipa dolazi na lice mesta u najkraćem mogućem roku. Celokupan postupak odgušenja se rešava zaista brzo što je svim klijentima zaista važno odnosno da se život i rad ljudi vrati u uobičajene tokove.

Samo zagušenje spada u red hitnih intervencija. Ovaj vid problema narušava uobičajeni život i rad ljudi pa se samim tim mora uzeti u obzir kao preko potreban za rešavanje. Sve dodatno što vas zanima a tiče se našeg rada i metoda rešavanja zagušenja možete saznati već danas.

Uslugu snimanja cevi pružamo sedam dana u nedelji i za vreme praznika sa računom za kvalitet izvršenih usluga. Vodoinstalaterske usluge vršimo kako za fizička tako i za pravna lica.

Call Now Button