Čišćenje septičkih jama

Čišćenje septičkih jama vršimo za fizička i pravna lica, sa cele teritorije Beograda. Za čišćenje septičkih jama, odgušenje kanalizacije kao i za sve hitne intervencije dostupni smo 24h dnevno, tokom cele godine i praznika. Veliki procenat domaćinstava na teritoriji Beograda i dalje nema rešeno pitanje kanalizacije, već se u tu svrhu koriste septičke jame. Zapremina septičke jame zavisi od domaćinstva do domaćinstva, a mi Vam stojimo na raspolaganju za čišćenje septičkih jama bilo koje zapremine.

Čišćenje septičkih jama – Odgušenje kanalizacije

Čišćenje septičkih jama Još uvek mnogi objekti na teritoriji Beograda, posebno u njegovom predgrađu , poseduju septičke jame. Tokom vremena i usled neprestanog korišćenja dolazi do njihovog punjenja što uslovljava hitno pražnjenje odnosno čišćenje septičkih jama. Za ovu vrstu posla vam mi možemo izaći u susret jer posedujemo adekvatne mašine i celokupan posao možemo obaviti veoma kvalitetno i brzo. Čišćenje septičkih jama, odnosno pražnjenje septičkih jama vršimo specijalnim cisternama sa kojima crpimo fekalni otpad i odvozimo dalje.

Prema nekim statističkim podacima, gotovo trećina ukupnog broja objekata na teritoriji Beograda nije priključena na kanalizacionu mrežu i samim tim poseduje septičke jame. To vam možemo i mi potvrditi, odnosno da je ovaj podatak verodostojan, imajući u vidu da smo na terenu već dugo godina i da uslugu čišćenja septičkih jama vršimo i više puta na dnevnom nivou.

Naš princip rada podrazumeva potpuno čišćenje septičke jame. Nikakav vid delimičnog čišćenja ili ostavljanja jame a da nije u potpunosti čista nije naš manir. Nama je cilj da se posao obavi korektno, da klijent bude zadovoljan i da se jama ostavi u potpunosti očišćena.

Imali smo razna iskustva na terenu i susrete sa septičkim jamama koje nisu dugi niz godina čišćene pa čak i u nekim slučajevima i do dvadeset godina. I kada je reč o dugogodišnjem neodržavanju odnosno nečišćenju septičkih jama, posebno ističemo da za nas ni takav slučaj nije prepreka.

Za svakoga ko poseduje još uvek septičke jame i nije povezan na kanalizacionu mrežu grada jako je važno da redovno čisti septičke jame. Pražnjenje fekalija iz ove jame je veoma neophodno jer su u protivnom mogući dodatni problemi. Ako još uvek niste u mogućnosti da nađete kvaliteten majstore za posao čišćenja septičkih jama, pozovite nas, mi ćemo vam biti od velike pomoći.

Ujedno, nemojte da vas brine cena naše usluge čišćenja septičkih jama, jer smo u tom pogledu zasigurno najpovoljniji u gradu. Kada vam je hitno neophodno čišćenje septičkih jama, pozovite nas i obavićemo posao maksimalno kvalitetno.

Uslugu čišćenja septičkih jama pružamo sedam dana u nedelji i za vreme praznika sa računom za kvalitet izvršenih usluga. Vodoinstalaterske usluge vršimo kako za fizička tako i za pravna lica.

Call Now Button